บางครั้ง ...

posted on 09 Apr 2008 18:18 by lingmnz in iLife
บางครั้งสิ่งที่เราคิดอยู่อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิด
บางครั้งสิ่งที่เราไม่ได้คิดมันก็เกิดขึ้นมา
บางครั้งเราตั้งใจแต่ก็ไม่สำเร็จ
สิ่งที่เราตามหาอาจจะไม่เจอ
แต่สิ่งที่เราหนีอาจจะตามเรามาอยู่ก็ได้
อีก กี่นาที หรือ วินาที ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่สามารถรู้ได้
จะมีเพียงแค่ความเชื่อ หรือ สัญชาตญาณในตัวเรา
อยากที่จะทำอะไรก็ทำ แต่ขออย่าให้เดือดร้อนคนอื่นนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้อง
**ความสุข**
เราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเราทุกข์ ความทุกข์คือ ความสุขที่สุด ลองรับมันไว้แล้วจะรู้...

Comment

Comment:

Tweet

สาธุ...
เรื่องจริง จริง จริง และจริงแท้...

#1 By cvane on 2008-04-09 18:40